Logo

PODMIENKY PRENÁJMU MOTOCYKLOV:

Platný občiansky preukaz alebo pas.
Platný vodičský preukaz zodpovedajúci modelu, ktorý chcete prenajať.
Kaucia 1000€ v hotovosti - ktorá bude vrátená pri odovzdaní vozidla
Vyzdvihnutia a vrátenie motorového vozidla je možné Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00
Odovzdanie alebo vrátenie je možné aj v čase od 7:00 do 9:00 a 17:00 do 21:00 – za poplatok 35€ za motocykel

ZAHRNUTÉ V PRENÁJME:

Motocykel s výbavou podľa modelu
Havarijné poistenie
24-hodinová cestná asistencia

POUŽITIE MOTOCYKLA:

Zákazník sa zaväzuje udržiavať vozidlo v dobrom stave.
Zákazník sa zaväzuje riadiť vozidlo sústavne, rešpektujúc zákony o cestnej premávke a iné príslušné ustanovenia.
Využitie vozidla na nelegálne účely je zakázané.
Používanie motocyklov v súťažiach alebo okruhoch je zakázané.
Vozidlo smie viesť len osoba uvedená v zmluve. Ak motocykel viedol neoprávnený vodič, nebude poistenie pokrývať žiadne škody.
Motocykel smie byť jazdený len na asfaltových cestách, pričom zákazník je zodpovedný za všetky náklady spojené s nesplnením tohto pravidla.
V prípade akéhokoľvek poškodenia sa opravy počas trvania tejto zmluvy uskutočnia len so súhlasom spoločnosti RSZ.
Zákazník je zodpovedný za akékoľvek prevádzkové poškodenie motocykla spôsobené nesprávnym použitím.

POPLATKY:

Neprevzatie predplatenej rezervácie 30 % z predplatenej sumy
Zrušenie predplatenej rezervácie 20% z predplatenej sumy
Preloženie rezervovaného termínu je za poplatok 10% zo sumy rezervácie
Nadmerne znečistený motocykel 30 Eur
Nedotankovaný motocykel 40 Eur
Odovzdanie motocykla mimo predajne – (odvoz/dovoz) – 0,6 Eur/km
Poplatok za natankonie nesprávneho paliva – 200 Eur + dodatočné náklady
Strata EČV, strata technického preukazu – 200 Eur
Strata zelenej karty – 20 Eur
Strata náradia od vozidla – 50 Eur
Strata lekárničky – 20 Eur
Administratívny poplatok za spracovanie pokuty – 30 Eur
Poškodenie pneumatiky (podľa typu motocykla) - 70 – 250 Eur

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok

9:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa

zatvorené

Adresa

KTM Bratislava
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava

Telefón

Predaj
0948 585 877

Servis
0940 501 661

E-MAIL

ktm@ktmbratislava.sk