Logo

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracuváva spoločnosť: KTM Bratislava s.r.o., Vajnorská 127/E,, 831 04 Bratislava, IČO: 46082956, IČ DPH: SK2023223895 , (ďalej len ,,Prevádzkujúci").

2. Aké osobné údaje spracuvávame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracuvávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa pre doručenie, adresa sídla.

3. Na aký účel spracuvávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracuvávame za účelom vyhotovenia kalkulácie, objednávky, uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na ich prijatie a zaevidovanie, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z tých spôsobov:

  1. cez online formulár
  2. začiarknutím príslušných okienok pri registrácií, pred odoslaním žiadosti o kalkuláciu alebo záväznej objednávky

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

  1. zaslaním oznámenia na mail info@ktm-bratislava.sk
  2. zaslaním oznámenia na adresu KTM Bratislava s.r.o., Vajnorská 127/E,, 831 04 Bratislava,

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

  • Účtovnívctvo

o    Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.

  • E-shop

o    Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

  • Kúpne zmluvy

o    Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

  • Evidencia reklamácií

o    Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

  • Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

o    Dokumenty týkajúce sa vymáhania pohľadávok a/alebo súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú ukladané na serveroch na území Slovenska, Českej republiky, Írska, prípadne inej krajiny EÚ. Tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov..

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Robert Szasz

E-mail: info@ktm-bratislava.sk

Tel.č.: 00421 908 471 170

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@ktm-bratislava.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame pritom prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených serveroch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov minimálne prostredníctvom mena a hesla.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 18.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania  osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.Platné od: 15.03.2019, verzia: 1.0

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok

9:00 - 17:00

Sobota - Nedeľa

zatvorené

Adresa

KTM Bratislava
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava

Telefón

Predaj
0948 585 877

Servis
0940 501 661

E-MAIL

ktm@ktmbratislava.sk